គម្រោងរបស់ពួកយើង

សេវាកម្មរបស់ពួកយើង

aqualife technician

សេវាកម្មAQUALIFE N⁰1 Care

សេវាកម្ម Aqualife N⁰1 Cares ត្រូវបានធ្វើឡើងជាទៀងទាត់សម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងដើម្បីរក្សាគុណភាព និងឧត្តមភាពនៃផលិតផល Aqualife ។ សេវាកម្មនីមួយៗ មិនថាការដំឡើងឬសេវា តាមកាលកំណត់របស់យើងទេ គឺធ្វើឡើងដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងស្រលាញ់បំផុតដោយអ្នកជំនាញផ្នែកសេវាកម្មដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈរបស់យើង ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Aqua Doctors និង Aqua Doctresses ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមសេវាកម្ម Aqualife របស់យើង។

យើងក៏ជាម៉ាកយីហោដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្តល់ជូននូវក្រុមជំនាញពេញលេញដែលខិតខំប្រឹងប្រែងតែមួយគត់ក្នុងការផ្តល់នូវសេវាកម្មក្រោយការលក់លើសពីស្តង់ដារ។

សេវាកម្មរបស់យើងមានបូកបញ្ចូល

  1. ការប្តូរតម្រង់ចម្រោះ
  2. សេវាកម្ម1ទល់1ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ
  3. ការសម្លាប់មេរោគដោយ Electro
  1. សម្លាប់មេរោគដោយចំហាយលើធុងទឹក
  2. ការឆែក NCS 15-Point
  3. ការសម្លាប់មេរោគបន្ថែមសម្រាប់ផ្ទះបាយ

ការធានាគុណភាព

aqualife-all-certs
aqualife-Icon_1
ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹករបស់យើងត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េ និងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុត និងល្អបំផុត។
aqualife-Icon_2
ផលិតផលដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកក្នុងស្រុក
aqualife-Icon_3
ប្តេជ្ញារក្សានូវស្តង់ដារ និងគុណភាពHalal របស់ប្រទសកូរ៉េសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង។
aqualife-Icon_4

យើង​នឹង​ធានា​ថា​នឹង​ផ្តល់​សេវា​ល្អ​បំផុត​ដល់​អតិថិជន​របស់​យើង​ទាំង​អស់។ ទូរស័ព្ទមកកាន់ពួកយើង +855967623089